Kalendarz roku szkolnego 2017/2018…

Kalendarium na rok szkolny może ulec pewnym zmianom, o których poinformujemy na bieżąco poprzez stronę szkoły lub e-dziennik!!!

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2017
2. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 12 września 2017
3. Zebranie rodziców  wrześniowe zebranie z rodzicami będzie ustalone i podane poprzez e-dziennik
4. Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2017
5. Wszystkich Świętych 1 listopada 2016
6. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2 listopad 2017
7. Święto Niepodległości 11 listopada 2015
8. Wywiadówka trójstronna (nauczyciel, rodzic, uczeń)  22 listopad 2017
9. Próbne egzaminy gimnazjalne:

·         część humanistyczna

·         część matematyczno – przyrodnicza

·         część z języka obcego nowożytnego

z Nową Erą

 

 

22 listopad 2017

23 listopad 2017

24 listopad 2017

 

 

10. Wystawienie informacji o zagrożeniach na I semestr  do 22 grudnia 2017
11. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017
12. Święto Trzech Króli 6 styczeń 2017
13. Informacja o przewidywanych ocenach semestralnych do 17 styczeń 2018
14. Rada klasyfikacyjna 24 styczeń 2018
15. Koniec I semestru nauki 31 stycznia 2018
16. Zebranie rodziców podsumowujące I półrocze 1 luty 2018
17. Próbne egzaminy gimnazjalne

·         część humanistyczna

·         część matematyczno – przyrodnicza

·         część z języka obcego nowożytnego

 

luty 2018

luty 2018

luty 2018

18. Ferie zimowe 12-25 lutego 2018
19. Rekolekcje + odrabianie zajęć dydaktycznych za dni 5,6,7 września 2017  26,27,28 lutego 2018
20. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018
21. Egzaminy gimnazjalne

·         część humanistyczna

·         część matematyczno – przyrodnicza

·         część z języka obcego nowożytnego – dla pozostałych uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej dzień wolny od zajęć dydaktycznych

18 kwietnia 2018

 

19 kwietnia 2018

 

 20 kwietnia 2018

22. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 30 kwietnia 2018
23. Święto Pracy (dzień wolny) 1 maja 2018
24. Dzień Flagi RP – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2 maja 2018
25. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (dzień wolny) 3 maja 2018
26 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 4 maja 2018
27. Wystawienie informacji o zagrożeniach na II semestr do 18 maja 2018
28. Zebranie rodziców  21 maja 2018
29. Boże Ciało (dzień wolny) 31 maja 2018
30. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 1 czerwca 2018
31. Informacja o przewidywanych ocenach końcowo – rocznych  do 15 czerwca 2018
32. Rada klasyfikacyjna na koniec roku szkolnego  18 czerwca 2018
32. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 22 czerwca 2018
33. Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018