Projekty zrealizowane

PROJEKT: ĆWICZĘ, UCZĘ, WYGRYWAM…

12 października 2012 by Krystian Puczyński

Beneficjentem projektu jest Kujawsko–Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9, 85-067 Bydgoszcz – placówka akredytowna.  Projekt realizowany będzie w latach 2013-2014 Projekt skierowany jest do 100 gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego. Obejmuje grupę 1500 uczniów gimnazjów. Prowadzone są zajęcia pozalekcyjne: Językowe Sportowe Informatyczne Matematyczno-przyrodnicze Wsparcie psychologiczne Uczniowie są uczestnikami wszystkich zajęć. Projekt ma charakter wychowawczy….

Czytaj więcej »

PODNOSZENIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

12 października 2012 by Krystian Puczyński

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.1.2 Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Cele projektu są zgodne założeniami „Strategii rozwoju edukacji województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2008 – 2013” Cel projektu: Wzrost efektów kształcenia 7 tys. uczniów, wyrażający się podwyższeniem ocen szkolnych w stosunku do wcześniej otrzymywanych z matematyki, przyrody lub informatyki i j. obcego. link do strony…

Czytaj więcej »

„WESPÓŁ W ZESPÓŁ Z MATEMATYKĄ BEZ GRANIC”

12 października 2012 by Krystian Puczyński

Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Wespół w zespół z Matematyką bez Granic”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest on w okresie od 01.09.2009 do 31.07.2012 . Cele Projektu to m.in.: podniesienie kluczowych kompetencji uczniów w zakresie: skutecznego porozumiewania się i efektywnego działania w zespole, twórczego rozwiązywania zagadnień problemowych,…

Czytaj więcej »

ZA RĘKĘ Z EINSTEINEM…

12 października 2012 by Krystian Puczyński

W naszej szkole w latach 2009 – 2011 jest realizowany projekt „Za rękę z Einsteinem”. Zajęcia odbywają się z zakresu przedmiotów: matematyki, fizyki, chemii i języka niemieckiego. Adresatami projektu są uczniowie gimnazjum. Jest to projekt między wojewódzki (kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie). Koordynatorem projektu jestPolitechnika Gdańska. Wspierają ja dwie inne uczelnie: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski z Olsztyna. strona projektu: http://www.albert.mif.pg.gda.pl/ Strona…

Czytaj więcej »

BOROWIACY W TEATRZE ŻYCIA

12 października 2012 by Krystian Puczyński

Zespół Szkół w Lubiewie przystąpił do realizacji projektu „Borowiacy w teatrze życia”. Zajęcia trwają od połowy października 2009 roku. Zakończą się w lipcu 2010 roku. Mają one na celu wyrównanie szans edukacyjnych osób w nich uczestniczących, są kierowane do tych, którzy chcą ugruntować, poszerzyć swą wiedzę czy rozwinąć umiejętności z różnych przedmiotów. W naszej szkole odbywa…

Czytaj więcej »

„BOROWIACY W LABIRYNTACH WIEDZY”

12 października 2012 by Krystian Puczyński

Nasze gimnazjum bierze udział w realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym przez Unię Europejską oraz Powiat Tucholski, programie rozwojowym szkół i placówek oświatowych, który m.in. ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zajęcia realizowane w ramach tegorocznego projektu noszą nazwę „Borowiacy w labiryntach wiedzy”.

1 2 3